Ker želimo povečati zadovoljstvo naših strank, smo se odločili za pridobitev certifikata za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008. Z njim dokazujemo svojo kakovost in nenehno izboljšujemo delovne procese v podjetju.

Kot cilj smo si postavili naslednje smernice delovanja: nenehno izboljševanje zadovoljstva naročnikov, zaposlenih in širše družbene skupnosti; uvajanje najnovejših dosežkov s področja orodjarstva, brizganja izdelkov iz plastičnih mas; usposabljanje zaposlenih; zagotavljanje odličnih storitev in zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev.

Standard ISO 9001:2008 nam je v pomoč, da sledimo in izvajamo najboljšo poslovno prakso.