Nudimo vam široko paleto izdelkov in polizdelkov iz plastičnih mas.

Uporabljamo tehniko injekcijskega brizganja, vsi procesi so nadzorovani, kar pomeni, da je ponavljanje procesov kontrolirano.

Brizganje plastike

Brizganje plastike je proces oblikovanja plastičnih materialov, ki se izvaja s stroji, imenovanimi brizgalke. Sam proces brizganja plastičnih mas omogoča masovno proizvodnjo, plastična masa v obliki zrnc se stali in vlije v kalup, ohladi in pri tem strdi in ko je popolnoma hladen, se odpre in vlije nova masa, s tem pa dobimo popolnoma enake izdelke iz plastike.

Kako poteka postopek brizganja plastike

Najprej je potrebno plastično maso, ki je po navadi v obliki zrnc, staliti, nato s pomočjo temperature in pritiska sledi oblikovanje in brizganje v kalup, ki omogoči, da vbrizgana masa zadrži obliko. Brizganje plastike se začne s podajanjem plastične mase v stroj skozi lijak, od tam drsi v brizgalni cilinder z zunanjimi grelci in polžem. Pri vstopu v cilinder doseže zahtevano temperaturo taljenja, po navadi pa je tu dovolj staljene mase za več vbrizgov. Plošči brizgalke, ki sta ena fiksna in ena gibljiva, s pomočjo zaporne sile potiskata orodje skupaj.

Naloga polža oziroma njegova rotacija pomika staljeno plastiko po cilindru navzdol, kar povzroči, da se polž pomika nazaj. S tem se njegovo gibanje ustavi in začne delovati kot bat in pod pritiskom plastično maso vbrizgava v brizgalno orodje. To fazo imenujemo brizgalna faza. Brizganje plastike pa s tem še ni zaključeno, v naslednji fazi se masa ohlaja in strdi. Ko je proizvod zadostno ohlajen, se gibljiva plošča odmakne od fiksne plošče brizgalke in pri tem odpre brizgalno orodje. S pomočjo zračnega curka ali izmetalne puše se izdelek vzame iz orodja.

brizganje plastike

Izdelki in polizdelki

Tehnika industrijskega injekcijskega brizganja omogoča izdelavo zelo širokega spektra izdelkov in polizdelkov iz plastičnih mas. V današnjem času se uporablja ogromno izdelkov iz plastike na vseh področjih, zato je brizganje plastike širše uporabljana tehnologija, ki omogoča zadostitev potreb po teh izdelkih.

Industrijsko se izdelujejo embalaže za prehransko industrijo, vse od plastičnih embalaž za živila do zamaškov za plastične steklenice. Promocijska ter namizna stojala so prav tako proizvodni izdelki, ki se izdelujejo z omenjeno tehniko, prav tako različne vrste posod, hranilnikov, etuijev in ostalih izdelkov za vsakdanjo uporabo, kot so tudi razni pladnji, posipači, podstavki za drobiž, posode za barvanje, skratka na vseh področjih življenja se uporabljajo ti izdelki, zato je brizganje plastike nujen postopek, ki daje kvalitetne in hitre rešitve. Tudi industrijske panoge, kot je na primer avtomobilska industrija ali elektro industrija, potrebujejo izdelke in polizdelke iz plastičnih mas za nadaljnjo izdelavo in uporabo.

Brizganje plastike – prednosti

Zagotovo ima postopek veliko prednosti predvsem v kontrolirani ponovljivosti procesa, v široki paleti materialov, v prihranitvi časa obdelave po brizganju, saj so izdelki gotovi po postopku. Velika prednost pa je tudi v minimalni količini odpadkov, visoki stopnji avtomatizacije, veliki proizvodni zmogljivosti ter visoki toleranci izdelkov tudi pri zelo velikih serijah.

Postopek, ki je tehnološko napreden, enostaven in daje odlične izdelke tako za vsakdanjo rabo kot tudi zadovolji potrebe industrije na različnih področjih, kar pa je v današnjem času nujnost. Brizganje plastike prihrani čas, stroške in kar je najpomembnejše, omogoča zadostitev potreb po izdelkih in polizdelkih iz plastičnih mas na tržišču. Z manjšo količino odpadkov pa poskrbi tudi za okolje.

Vse

Posipači


Prehrambena embalaža


Pladnji


Hranilniki za denar

Etui za kartice


Maske za varjenje


Posoda za led


Črpalka kondenza za klime

Kleme za elektroindustrijo


Posode za barvanje


Podstavki za drobiž


Termolončki

Namizna stojala


Promocijska stojala


Izdelki za avtomobilsko industrijo


Zamaški za steklenice

Avtomobilska industrija

Izdelki za avtomobilsko industrijo

Elektroindustrija

Kleme za elektroindustrijo

Ostali izdelki

Etui za kartice


Maska za varjenje


Črpalka kondenza za klime


Posode za barvanje

Prehrambena industrija

Posipači


Prehrambena embalaža


Zamaški za steklenice


Plastični kozarci

Reklamni izdelki

Pladnji


Hranilniki za denar


Etui za kartice


Posoda za led

Podstavki za drobiž


Termolončki


Namizna stojala


Promocijska stojala