Razvoj izdelkov in 3D modeliranje

Za lastne potrebe in potrebe naših kupcev izvajamo razvojne projekte izdelkov in modeliramo nove izdelke.. Celoten razvoj temelji na različnih metodah za pridobivanje ustreznih rešitev, razne analize in 3D modeliranje pa privede do končne oblike izdelka, kije pripravljen za predstavitev naročniku.

CAD – Konstrukcija

Kakovostna konstrukcija je temelj za uspešno izvedbo orodij. In v sled temu v našem podjetju namenjamo še posebno skrb. Kakovostna računalniška oprema, sodobna programska oprema in visoko usposobljen kader, je temelj dobrega konstrukcijskega oddelka.

Naše delovne postaje so opremljene s programskimi paketi Mastercam. Različni programski paketi nam omogočajo veliko fleksibilnost pri uvozu in izvozu različnih vmesnih formatov, kot so:

 • PARASOLID (*.x_t, *.x_b, *.xmt_bin, *.xmt_bm)
 • IGES (*.igs, *.iges)
 • STEP (*.step, *.stp)
 • DXF (*.dxf)
 • DWG (*.dwg)

CAM – Tehnologija

Za potrebe programiranja CNC strojev podjetje uporablja programske pakete Mastercam in Qapt.
Naše podjetje opravlja storitve in postopke:

 • vrtanje
 • ploščinsko brušenje
 • struženje
 • rezkanje 2D
 • rezkanje 3D
 • storitve potopne erozije
 • storitve žične erozije
 • izdelava meritev
 • prebijanje izvrtin

Storitve orodjarne

  Rezkanje 5-Osno
 • 650 X 520 X 475 ( rezkalni stroj DMU50, 3-generacija, 20.000 vrtljajev )
  Rezkanje 3D
 • 1000 X 650 X 600 ( rezkalni stroj MICROCUT )
 • 300 X 300 X 300 ( rezkalni stroj Exeron HSC, 42.000 vrtljajev)
  Rezkanje 2,5D
  Izdelava elektrod iz bakra in grafita
  Potopna erozija
 • 700 X 550 X 500
  Žična erozija
 • 600 X 400 X 350
  Brušenje: brusilni fazonski stroj
  Struženje

Zaradi proizvodnje brizganja plastike vam lahko ponudimo tudi možnost brizganja, kar pomeni, da vam z izdelanim orodjem naredimo izdelek, oziroma vam opravimo vzorčenje z izdelanim orodjem. Delamo na sodobnih CNC strojih, ki so podprti z CAD/CAM sistemom.

V našem podjetju vam nudimo orodjarski inžinering, kjer vašo idejo oz. zamisel realiziramo do končnega tehnično uporabnega izdelka.

Orodjarstvo je temelj najrazličnejših industrij

Današnji hiter razvoj industrije in različnih tehnologij za proizvodnjo orodij je povzročil tudi skokovito rast panoge, ki se s tem ukvarja – orodjarstvo. Danes je nepogrešljivo v skoraj vseh industrijah – avtomobilski, letalski, farmacevtski, industrijah, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz plastike in kovine ter mnogih drugih.

Uporabno je za serijsko proizvodnjo vseh vrst produktov, saj raznovrstna orodja omogočijo, da s pomočjo različnih procesov, kot sta na primer brizganje s plastično maso ali tlačno litje barvnih kovin, izdelamo večjo količino končnih produktov, kar lahko opravimo v sprejemljivem času in z manjšimi stroški. Orodjarstvo lahko zato danes poimenujemo panoga prihodnosti, saj omogoča inovativne rešitve, ki spreminjajo in nadgrajujejo celotno področje industrije.

Dejavnost orodjarstva

Orodjarstvo je ena od ključnih strateških panog v slovenskem gospodarstvu, saj je brez primernih industrijskih orodij nemogoče učinkovito izdelati malo-, srednje- in velikoserijske izdelke. S proizvodnjo orodja se že dolga leta ukvarja tudi podjetje Kovinoplastika Bled, njihova glavna dejavnost pa je izdelava orodja za vlivanje plastike. Specifičnost panoge zahteva, da so vsa orodja narejena po željah naročnikov in razvita s pomočjo najsodobnejših programov. Nadalje so tudi strojno obdelana na najnovejših CNC strojih, ki so podprti z najnovejšo programsko opremo.

Orodjarstvo se ukvarja z različnimi dejavnostmi, najpomembnejša je gotovo razvoj novih izdelkov in njihovo nadaljnje modeliranje. Celoten proces temelji na številnih metodah, ki privedejo do ustreznih rešitev glede na tip izdelka, temu pa sledijo še različne analize in 3D modeliranje, kar pripelje postopek do končnega izdelka in njegove predstavitve naročniku.

orodjarstvo

Storitve orodjarne

Pomemben temelj za uspešno izdelavo orodij je njihova kakovostna konstrukcija, čemur je treba posvetiti še posebno pozornost. Kakovostne konstrukcije pa ni brez kvalitetne računalniške opreme, sodobne programske opreme in seveda tudi brez ustrezno usposobljenega kadra, kar skupaj tvori uspešen konstrukcijski oddelek.

V orodjarstvu se glede na tip izdelka uporabljajo različni programski paketi. Programski paketi Mastercam so fleksibilni, saj omogočajo prilagoditev pri uvozu in izvozu različnih vmesnih formatov, kot so na primer parasolid, iges, step in drugi. Za programiranje CNC strojev pa se uporabljajo programski paketi Mastercam in Qapt za računalniško podprto proizvodnjo, saj jih odlikuje preprost in intuitiven uporabniški vmesnik in široka programska podpora. Tako je mogoče opraviti najrazličnejše storitve in postopke kot so vrtanje, struženje, ploščinsko brušenje, 2D in 3D rezkanje. Orodjarstvo omogoča še opravljanje storitev potopne in žične erozije, izdelavo različnih meritev in prebijanje izvrtin.

Pomembna storitev orodjarne je tudi rezkanje. Glede na potrebe in zahteve naročnika se izvaja 5-osno rezkanje ter 3D in 2,5D rezkanje. Orodjarstvo ponuja tudi možnosti izdelave elektrod iz bakra in grafita, že prej omenjeno potopno in žično erozijo ter brušenje z brusilnim fazonskim strojem ter struženje.

Orodjarstvo je ključ proizvodnje

Brez orodjarstva si danes skorajda ne moremo predstavljati proizvodnje, saj sodi v razvojni del mnogih inovativnih industrijskih proizvodov, predstavlja namreč bistveni element za serijsko proizvodnjo posameznega produkta. Pri tem je seveda pomemben celoten postopek, vse od načrta in razvoja izdelka, konstruiranja izdelka in do končne izdelave orodja. Ključno za uspeh je sodelovanje z naročniki vse do končne predaje orodij v uporabo. Premišljeno zasnovana tehnologija izdelave ter celovito načrtovanje sta zagotovilo za kakovost orodij in naprav.

Za orodjarstvo je značilna velika intenzivnost dejavnosti, ki zahteva mnogo inovativnosti in strokovnega dela. Za uspešno delovanje je potrebnih mnogo znanj, med njimi obvladovanje najrazličnejših tehnologij, obvladovanje informacijskih sistemov ter računalnike programske opreme, obvladovanje razvoja in kakovosti, saj le tako nastanejo vrhunski izdelki, ki bodo dobro služili naročniku.